Monday, 25 May 2009

Beater Mangethe and Super Alick Macheso

Iri tinoriti dapurahunanzva;Cheso Power - Mafaro Lyrics (to the best of my abilities - others feel free to make corrections)

Aye ye ye ye ye ye ye ndiri kufara ini
Aye ye ye ye ye ye ye ndiri kufara ini

Kumafaro kwakanakira kufadza nyama nepfungwa
Unowona zvakawanda munguva imwe chete-o
Uchinzwa zviningiswa zvimwe zvinodziva nzeve-e
Unowona zvakawanda zvinoyevedza meso nepfungwa
Kurudziro iyi yekufadza ropa zvikuruse-i mashoko-o

Aye ye ye ye ye ye ye ndiri kufara ini

Kumafaro kwakanakira kufadza nyama nepfungwa
Unowona zvakawanda munguva imwe chete-o
Uchinzwa zvizhinjiswa zvinodziva nzeve-e
Unowona zvakawanda zvinoyevedza meso nepfungwa
Kurudziro iri yekufadza ropa zvikuru sei-i mashoko-o

Kumafaro kwakanakira kufadza nyama nepfungwa
Unowona zvakawanda munguva imwe chete-o
Uchinzwa zvizhinjiswa zvinodziva nzeve-e
Unowona zvakawanda zvinoyevedza meso nepfungwa
Kurudziro iri yekufadza ropa zvikuru sei-i mashoko-o
Zvukuru sei mashoko

Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu
Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu
Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu

Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu
Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu
Aye ye ye ye ye ye ye tiri kufara isu